Oy Botta Ab

Restaurangföretaget Oy Botta Ab ägs av de tre österbottniska nationerna vid Helsingfors universitet:
Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO), Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO) och Vasa nation (Vn).

Restaurangverksamhet har bedrivits i huset ända sedan det färdigställdes år 1912.
Oy Botta Ab har verkat i lokalerna i  50 år.

Oy Botta Ab, Tölögatan 3, 00100 HELSINGFORS
Växeln: (09) 580 770
E-postadresserna till Oy Botta Ab:s  förnamn.efternamn@botta.fi.

VD Tomi Söderström

Försäljningchef Pirjo Nurmi

FO-nummer: 0107100-3

REAL ALE, REAL FOOD, REAL PUB
OSTROBOTNIALLA ON LOISTAVAT PUITTEET JÄRJESTÄÄ JUHLIA JA TILAISUUKSIA.